Trakt porodowy

14. 03. 20

Trakt porodowy to wyodrębniona część z 4 jednoosobowymi salami przystosowanymi do porodów rodzinnych. Każda z sal ma dostęp do łazienki. W obrębie traktu porodowego znajduje się sala operacyjna do cięć cesarskich. W czasie porodu kobieta może korzystać z naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego, do których zaliczamy:

- chodzenie

- kucanie

- prysznic z ciepłą wodą

- masaż

- piłki

- worek sako.

Oprócz naturalnych metod istnieje możliwość złagodzenia bólu porodowego środkami znieczulenia dożylnego i domięśniowego ( Dolargan, Fentanyl ).

Do dyspozycji kobiet rodzących jest również gaz znieczulający, który ma działanie przeciwbólowe, przeciwlękowe i uspakajające.

Do porodu przyjmowane są kobiety bez skierowania. Poród z osobą towarzyszącą nie wiąże się z żadnymi opłatami. Podczas porodu istnieje możliwość pobrania krwi pępowinowej.

Szanowni państwo, nie udzielamy konsultacji i porad medycznych przez telefon. Ze względu na ochronę danych osobowych nie udzielamy również żadnych informacji o osobach hospitalizowanych w naszym oddziale.

W Szkole Rodzenia realizowany jest program zdrowotny ,,Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia'' finansowany przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie