Pomagają nam

14. 03. 02

Dyrekcja S.Sz.W w Ciechanowie.

-Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie.

-wiele osób dobrej woli trzyma za nas kciuki i wspiera.

W Szkole Rodzenia realizowany jest program zdrowotny ,,Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia'' finansowany przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie