Oddział położniczo - noworodkowy

14. 03. 20

Po porodzie mama wraz ze swoim nowonarodzonym dzieckiem trafia do oddziału położniczo – noworodkowego. Znajduje się on na pierwszym piętrze po prawej stronie od wejścia i sąsiaduje z odcinkiem patologii ciąży. Szanowni Państwo, w tym roku mija 20 lat od przyznania szpitalowi w Ciechanowie zaszczytnego tytułu ,,Złotego bociana'' za stworzenie warunków do godnego przychodzenia na świat i zapewnienie matkom poszanowania ich praw oraz za życzliwość i pełną troski opiekę nad nimi.

W przytulnych dwuosobowych salach mamy przebywają ze swoimi dziećmi. Każda sala wyposażona jest w stanowisko do pielęgnacji dziecka a także w łazienkę.Pobyt w oddziale po porodzie fizjologicznym trwa średnio 2 doby, po cięciu cesarskim 4 doby.

Nasz oddział promuje karmienie naturalne i stwarza warunki aby każda mama która chce karmić swoje dziecko piersią otrzymała pomoc i wsparcie personelu medycznego. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie uznany jest za Przyjazny Dziecku po reocenie, która miała miejsce w 2006 roku, wypełnia ,,10 kroków do udanego karmienia piersią''.

W Szkole Rodzenia realizowany jest program zdrowotny ,,Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia'' finansowany przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie