Kontakt

14. 03. 02

Zapisy do Szkoły Rodzenia prowadzi położna Anna Karwowska, numer telefonu: 501-730-935 lub Ewa Rogozińska, numer telefonu 795-576-984


Możecie również zapisać się do Szkoły Rodzenia osobiście: Jeżeli będziecie w szpitalu zapraszamy na 1 piętro do oddziału położniczego/patologia ciąży i tam w punkcie pielęgniarskim zapiszecie się na zajęcia. Pamiętajcie aby zostawić tam kontakt do siebie, tj. imię i nazwisko, numer telefonu oraz datę spodziewanego terminu porodu.


Pamiętajcie o zaświadczeniu od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach. Zaświadczenie musi być wydane nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli ktoś z was nie może ćwiczyć to nie znaczy że nie może brać udziału w spotkaniach. Szkoła Rodzenia to nie fitness dla ciężarnych! Skorzystacie z innych zajęć, a ćwiczenia oddechowe jeszcze nikomu nie zaszkodziły.


Gdzie jesteśmy: W głównym budynku szpitala, na niskim parterze tuż za ciągiem wind. Miejsce jest dobrze oznakowane – traficie na pewno bez problemu!

W Szkole Rodzenia realizowany jest program zdrowotny ,,Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia'' finansowany przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie